Artikel 10 augustus 2022

‘Mystieke’ Common Ground krijgt broodnodige structuur

De beweging om informatievoorziening door gemeenten te verbeteren – Common Ground – krijgt een duidelijker structuur. Het is voortaan een programma dat wordt gedragen door zoveel mogelijk gemeenten. Een kwartiermaker moet aan de slag om de veranderingen in gang te zetten. Uit een onderzoek van PBLQ blijkt dat na vijf jaar Common Ground, door het ontbreken van een kader dat het programma vormgeeft, verworden is tot 'een mystieke visie'.

In 2017 is Common Ground begonnen als een beweging om meer lijn te brengen in de dienstverlening door gemeenten en minder afhankelijk te zijn van softwareleveranciers. Dit wordt onder meer bereikt door data los te maken van applicaties. Een idee van IBM’er Frank Soltis die er de succesvolle midrange computerserie AS/400 mee bouwde, gelanceerd in 1988.

Common Ground heeft zich sindsdien ontwikkeld onder de vleugels van Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Deze heeft PBLQ – een adviesbureau voor verandervraagstukken in de informatiesamenleving – om advies gevraagd hoe de bestuurlijke grip op Common Ground te versterken is.

Eind april 2022 heeft het bureau het advies opgeleverd. Na grondige bestudering en intern overleg heeft het College van Dienstverleningszaken van de VNG ingestemd met een gezamenlijk voorstel van betrokkenen uit het gemeentelijke IV-werkveld en de VNG over herijking van de vervolgstappen.

Die vervolgstappen zijn voortzetting van de transitie naar een moderne gemeentelijke informatievoorziening in de vorm van een gezamenlijk gedragen programma; aanstelling van een kwartiermaker, gevolgd door een programma-definitiefase waarin vertegenwoordigers van gemeenten, ketenpartners en marktpartijen actief worden betrokken om de realisatiestrategie te herijken.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant