Artikel 23 november 2022

Kritieke infrastructuur EU verdient betere bescherming

De kritieke infrastructuur moet in de hele EU beter en doeltreffender worden beschermd. Op grote digitale dienstverleners met kritieke systemen rust straks de verplichting risicobeoordelingen uit te voeren ter vergroting van hun weerbaarheid tegen verstoringen en gevaren. Ook komen er strengere eisen voor melding van incidenten.

Het Europees Parlement heeft gisteren met grote meerderheid van stemmen nieuwe wetgeving hiertoe goedgekeurd. De Europese ministerraad moet nog akkoord gaan, maar dat wordt als een formaliteit beschouwd.

De digitale dienstverlening behoort tot de elf essentiële sectoren waarvoor deze regels moeten gaan gelden. In de vorige richtlijn kwamen alleen de sectoren energie en vervoer aan bod. De nieuwe wet sluit aan op de onlangs vastgestelde NIS 2-richtlijn voor cyberbeveiliging.

Het akkoord met de Europese Raad dat het Parlement nu heeft goedgekeurd, bevat ook een geharmoniseerde definitie van kritieke infrastructuur zodat elke lidstaat er hetzelfde onder verstaat. Onder de richtlijn vallen aanbieders van internet-knooppunten, datacenter-diensten, ‘cloud computing’-diensten, netwerken voor het delen van content en dns-dienstverleners uitgezonderd exploitanten van root-nameservers. 

De richtlijn kent ook een speciale categorie van ‘kritieke infrastructuur die van bijzondere betekenis voor Europa’ is. Deze groep omvat aanbieders van infrastructuur die in ten minste zes lidstaten actief zijn. Alleen al in deze categorie kunnen honderden exploitanten van netwerken vallen. Deze bedrijven krijgen straks met speciale meldingsplichten te maken. Maar daar staat tegenover dat de EU hen meer gaat ondersteunen.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant