Artikel 29 juni 2022

Kiesraad beheert software bij verkiezingsuitslagen

De Kiesraad wordt verantwoordelijk voor het beheer en de beveiliging van de software die wordt gebruikt bij verkiezingsuitslagen. Dat staat in het wetsvoorstel Programmatuur verkiezingsuitslagen dat minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft aangeboden aan de Tweede Kamer.

Ook wordt het verplicht de programmatuur te gebruiken die de Kiesraad ter beschikking heeft gesteld. Het wetsvoorstel regelt de verdeling van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden op dit gebied. Zo wordt de Kiesraad verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen, de betrouwbare werking en de beveiliging van de uitslagprogrammatuur.

Het vastleggen van de verantwoordelijkheden en vereisten rond deze software draagt bij aan een betrouwbare en efficiënte vaststelling van de verkiezingsuitslag. De gemeenten zorgen voor de ict-voorzieningen. Momenteel zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het installeren en beheren van de programmatuur. Met de invoering van het wetsvoorstel kan de Kiesraad als beheerder voorschriften opstellen voor de aansluiting en het gebruik. Tevens ziet de Kiesraad toe op de naleving van die voorschriften. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de personen die de uitslagen invoeren in de programmatuur, worden scherp afgebakend.

Verder werkt de Kiesraad aan de ontwikkeling van nieuwe software. Onlangs is hiervoor de opdracht gegund (zie kader). De programmatuur wordt straks gehost in een centrale omgeving via een besloten netwerk. Hierdoor kan de Kiesraad het gebruik van het programma monitoren en tijdig maatregelen nemen in het geval van onregelmatigheden.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant