Artikel 22 november 2021

Kennisachterstand bij communicatienetwerken dreigt

Outsourcing van beheer en zuigkracht van ai eisen tol

Versterking van de kennis op gebied van communicatienetwerken is hard nodig wil Nederland straks niet achteroplopen. Aan de horizon gloren technologieën als 6G- en quantum-netwerken, die bijzondere bagage vereisen. De basiskennis is goed, maar de ontwikkelingen gaan zo snel dat Nederland op haar tellen moet passen.

Paul Wijngaard en Pieter Nooren, respectievelijk sector manager telecom en senior consultant bij TNO, waarschuwen daarvoor. Het aantal studenten elektrotechniek houdt niet over. Nooren: ‘Vroeger kozen veel afgestudeerden voor een carrière in de telecom. Dat gold zeker in de tijd dat Nederland nog grote vestigingen van fabrikanten als Lucent had.’ De laatste jaren is dat anders geworden. Bijna alle productie is uit ons land verdwenen. Daar kwam nog bij dat de grote telecom-operators het beheer van netwerken gingen uitbesteden aan landen als India. Deze ontwikkelingen waren niet bevorderlijk voor het behoud van kennis. Ook was sprake van vergrijzing. 

Bovendien kwamen er voor afgestudeerden in de elektrotechniek aantrekkelijke alternatieven. Wijngaard: ‘De zuigkracht van artificial intelligence en data-science is heel groot.’ 

Er doet zich voorzichtig een kentering voor. Onder operators en system integrators ontstaat de neiging weer meer zelf te gaan doen. Het besef groeit dat voor innovatie eigen kennis in huis nodig is. Die vernieuwing betreft de volgende generatie communicatienetwerken. Niet zozeer de consument maar vooral bedrijfsleven en overheid zijn daarmee gebaat. Voor zelfrijdende auto’s, duurzame precisielandbouw en realtime-aansturing van lokale energieopwekking en opslag zijn uiterst betrouwbare netwerken nodig. De vertraging in het netwerk moet minimaal zijn. 

Wijngaard: ‘Klassiek bij mobiele netwerken is dat in principe slechts één netwerk wordt gebruikt. Alleen bij langdurige storingen wordt daar bij wijze van uitzondering van afgeweken. Netwerken van concurrerende operators nemen dan elkaars verkeer over. Dat gaat veranderen. Om een maximale betrouwbaarheid te krijgen, is het zinvol applicaties over meerdere netwerken te laten lopen. Meestal zullen dat gelijksoortige netwerken zijn. Maar soms kan het verstandig zijn hiervoor verschillende soorten netwerken te gebruiken. Denk aan wifi, mobiel en satelliet.’

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant