Artikel 9 november 2021

Kamer maant overheid tot spoed bij digitale toegang

De Tweede Kamer wil dat de overheid haast gaat maken met de digitale toegankelijkheid. De parlementariërs Bisschop (SGP), Ceder (CU) en De Kort (VVD) dringen daarop aan in een motie.

Ze vragen de regering in het eerste kwartaal van 2022 een stappenplan naar de Kamer te sturen. Dat plan moet voorzien in het zo snel mogelijk voldoen aan de eisen van het besluit digitale toegankelijkheid overheid.
 
Uit de Monitor digitale toegankelijkheid 2021 blijkt dat slechts vier procent van de overheidswebsites volledig digitaal toegankelijk is. Dat wil zeggen dat ze aantoonbaar toegankelijk zijn voor burgers met een beperking. Bijna een kwart voldoet gedeeltelijk. De problemen zijn benoemd, terwijl maatregelen zijn gepland. Nog eens een klein kwart heeft de eerste maatregelen genomen. Vijftien procent voldoet niet. twee derde geeft geen informatie.

Ook aan de apps van de overheid mankeert veel. Van de 108 apps met een toegankelijkheidsverklaring voldoet alleen de Berichtenbox-app volledig aan alle eisen. 22 apps voldoen gedeeltelijk. 27 apps hebben ‘eerste maatregelen genomen’, maar zijn er nog allerminst. De overige 58 apps voldoen niet aan de toegankelijkheidseisen.

De Kamerleden wijzen erop dat al sinds september 2020 voor websites en apps allerlei eisen voor toegankelijkheid gelden.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant