Artikel 16 augustus 2022

Kabinet volgt AP in verbod hergebruik persoonsdata

Het hergebruik van persoonsgegevens in openbare registers wordt verboden. Wordt hiervan afgeweken, dan moet dat wettelijk worden vastgelegd. Dat staat in een aangepast conceptvoorstel van een wetswijziging over datagebruik door de overheid. Het kabinet komt daarmee tegemoet aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die vorige week forse kritiek uitte op eerdere plannen.

AP riep op om het verbod op hergebruik expliciet vast te leggen in de wijziging van de Wet hergebruik van overheidsinformatie. ‘Dit verbod is door het kabinet al verwerkt in het nieuwe conceptwetsvoorstel dat nu bij de Raad van State ligt en gaat na advies van de Raad van State naar de Tweede Kamer’, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken via Digitaleoverheid.nl, een website over beleidsthema’s rondom ict en digitalisering.

Het doel van de wijziging van de Wet hergebruik van overheidsinformatie is dat overheidsorganisaties meer en vaker open data beschikbaar stellen. Bijvoorbeeld voor hergebruik en onderzoek. Het gaat dan over informatie die al openbaar is en waar niet extra voorzichtig mee omgegaan hoeft te worden. Volgens AP werd in het oorspronkelijke concept te veel ruimte gelaten aan overheidsinstellingen om zelf af te wegen of persoonsgegevens zijn te delen. Dat zou datahandel in de hand werken doordat bedrijven profielen van burgers op konden stellen met behulp van telefoonnummers, adresgegevens en informatie over eigendommen van burgers uit overheidsdata.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant