Artikel 19 augustus 2022

Kabinet mikt op 2023 voor eerste versie id-wallet

Volgend jaar moet een eerste versie van een Nederlandse opensource-id-wallet werkend zijn. Dat doel stelt staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering, Alexandra van Huffelen. In een Kamerbrief informeert ze over de voortgang van een Europees plan om in 2025 tot een Europees systeem te komen waarin burgers zich digitaal kunnen identificeren. Dat idee ontwikkelt zich richting een id-wallet op een mobieltje.

In haar voortgangsrapportage kondigt Van Huffelen allerlei stappen aan om tot die id-wallet te komen. Dat sluit aan op een plan voor de invoering van een Europese Digitale Identiteit dat eerder door de Europese Commissie werd gepresenteerd. Die plannen ontwikkelen zich in de meeste lidstaten tot een wallet-app voor smartphones. Feitelijk is dat een map met bestanden die worden afgeschermd in een app waarmee EU-burgers zich straks moeten kunnen identificeren.

Voor het zover is zijn er nog wat hordes te nemen, bijvoorbeeld op het gebied van privacy, beveiliging en regelgeving. Ook de kosten van het project worden onderzocht. Zo wil de staatssecretaris het nut en de noodzaak van wetgeving duidelijk krijgen. ‘Ook zal het meer inzicht geven in de risico’s en kansen die wallets met zich meebrengen; wat levert een wallet burgers, bedrijven en overheid op?’, schrijft Van Huffelen. In het najaar worden de uitkomsten van dat onderzoek gepresenteerd.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant