Artikel 21 september 2022

Kabinet: meer digitale vaardigheden en meer ict’ers

Prinsjesdag 2022

Het kabinet legt in de Miljoenennota 2023 de nadruk op de ontwikkeling van digitale vaardigheden. Best practices worden op dit gebied opgeschaald. Verder zal via het Nationaal Groeifonds worden geïnvesteerd in onderwijsinnovaties, met name in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Ook zijn er grote zorgen over de tekorten aan technici en ict’ers.

Grote zorgen zijn er over de krapte op de arbeidsmarkt, met name onder ict’ers. Bij alle grote opgaven waar het kabinet voor staat, vormen personeelstekorten een belemmering. De klimaat- en energietransitie, digitale transformatie en verbetering van de infrastructuur en het zorgstelsel kunnen zo moeilijk op gang komen. Ook voor het realiseren van duurzame groei zijn de tekorten een probleem. De Raad van State merkt in haar advies op dat het oplossen van knelpunten op de arbeidsmarkt een voorwaarde is voor het daadwerkelijk kunnen uitvoeren van deze opgaven. Ook de gemeentelijke dienstverlening en het werk in uitvoeringsorganisaties staat hierdoor onder druk.

Deze kabinetsperiode wil minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) samen met haar ambtgenoten van Sociale Zaken en Onderwijs de tekorten aan technici en ict’ers terugdringen. Het Actieplan Groene en Digitale Banen voorziet in meer samenwerking en stimulering op dit gebied. De versnippering moet worden tegengegaan. De komende maanden wordt gekeken naar de mogelijkheden voor aanvullend beleid. En wordt in afstemming met werkgevers en andere partijen gewerkt aan de concrete uitwerking van dit Actieplan. 

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant