Artikel 16 november 2021

Justitiële ict wordt in nieuw agentschap gegoten

Op 1 januari 2022 moet de nieuw te vormen Justitiële ICT Organisatie van start gaan. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft de Tweede Kamer gevraagd op dat voornemen instemming te verlenen.

De nieuwe organisatie krijgt de status van een agentschap dat meerdere onderdelen van het ministerie gaat bedienen. Te denken valt aan de Dienst Terugkeer & Vertrek, de Raad voor de Kinderbescherming en de Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening (Dienst Justis). Nu maakt deze ‘club’ nog onderdeel uit van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Door de Justitiële ICT Organisatie als zelfstandig onderdeel binnen het ministerie te positioneren kan zij de Justitie-onderdelen beter bedienen. Ook is ze zo in staat de door hen gewenste specifieke dienstverlening te leveren.

Als zelfstandig agentschap wordt de Justitiële ICT Organisatie meer toekomstbestendig. Bovendien wordt het mogelijk de dienstverlening bedrijfsmatiger en doelmatiger vorm te geven. Tenslotte kan men beter inspringen op de ontwikkelingen binnen Justitie, het Rijk en de maatschappij. Grapperhaus moet wel voorkomen dat er qua dienstverlening overlap ontstaat tussen de Justitiële ICT Organisatie en de shared service organisaties. Zo gaat het Shared Services Center (SSC) DJI niet op in de nieuwe organisatie. Ook blijft het SSC-ICT van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) een belangrijk deel van het werkplekbeheer doen. 

 

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant