Artikel 10 november 2021

Isp’s trekken samen op tegen online-piraterij

Het kabinet is blij dat internet access providers (isp’s) websites gaan blokkeren die inbreuk maken op het auteursrecht en de naburige rechten. De internetspelers hebben daarover een convenant gesloten met organisaties van auteursrechthebbenden

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) vindt het belangrijk dat beide partijen ook de handen ineenslaan bij de bestrijding van online-piraterij. Tot dusver beperkte hun samenwerking zich tot het voorkomen hiervan. Zo blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer.

Online-piraterij schaadt ook de software-industrie. Op verzoek van de bewindsman zijn nu ook afspraken gemaakt over het blokkeren van websites die inbreuk maken op het auteursrecht en de naburige rechten. Nagenoeg alle isp’s (Delta Fiber Nederland, KPN, M7, T-Mobile en Ziggo, alsmede NLConnect namens zestien kleinere providers) scharen zich achter de plannen.

Kern van het convenant is dat wanneer een rechter een isp opdraagt een site te blokkeren ook andere isp’s dit gaan doen, ook al waren ze niet bij de procedure betrokken. Dit voorkomt dat meer rechtszaken nodig zijn.

In andere lidstaten van de Europese Unie, zoals Denemarken en Duitsland, zijn eerder al convenanten met een vergelijkbare inhoud gesloten.

Partijen hebben de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op de hoogte gesteld van het voornemen een convenant te sluiten. Dit met het oog op de netneutraliteit. Het blokkeren van websites bij piraterij wordt niet strijdig geacht met dit beginsel.

Minister Dekker wil het convenant, dat eind oktober is ingegaan, na twee jaar evalueren. Dan wordt ook bekeken of de werkingssfeer moet worden uitgebreid naar alternatieve dns-providers en dns-over-https. De partijen die dit verzorgen, moeten daarvoor nog worden benaderd. 

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant