Artikel 12 juli 2022

Invoering Omgevingswet blijft tot november onzeker

Nipte meerderheid Senaat geeft minister De Jonge voordeel van de twijfel

Intreding van de Omgevingswet op 1 januari aanstaande blijft vooralsnog het uitgangspunt. Een krappe meerderheid in de Eerste Kamer gaf minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) vanmiddag het voordeel van de twijfel. Maar een definitief ‘ja’ ontbreekt. De onzekerheid over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is er niet minder op geworden.

De bewindsman hecht er zwaar aan deze wet begin volgend jaar in werking te laten treden. Verder uitstel kan tot afstel leiden, zo vreest hij. Maar de Senaat vraagt zich ernstig af of inwerkingtreding van deze ‘drama-wet’ begin volgend jaar wel verantwoord is.

Vooral de ict-problemen bij het digitale loket voor omgevingsvergunningen brengen de Eerste Kamer aan het twijfelen. De Senaat vindt dat de wet pas kan ingaan als deze problemen zijn opgelost. Veel zal afhangen van het nieuwe advies dat het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) op verzoek van de Eerste Kamer gaat uitbrengen. Verwacht wordt dat de AcICT hier in oktober mee komt. Dan kan de Senaat hier rond 1 november over debatteren.

Uiteindelijk heeft een motie van De Jonge’s CDA-partijgenoot Rietkerk de minister voorlopig ‘gered’. Met steun van VVD, CDA, FVD en een aantal kleinere fracties kreeg De Jonge het oranje licht. GroenLinks, D66, PVV, SP, PvdD en Otten stemden tegen. Gevolg van de motie is dat provincies, gemeenten en waterschappen kunnen doorgaan met hun voorbereidingen op de wet. Betrokken instanties kunnen ervoor zorgen dat de uitvoering geen vertraging oploopt.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant