Artikel 21 juni 2022

Informatiewetten frustreren ambtenaren

Gemeenten lopen vast op de gevolgen van de versnippering van wetgeving op gebied van informatie. Het valt hen zwaar om uitvoering te geven aan wetten zoals de Archiefwet, de Wet open overheid (Woo), de Uitvoeringswet AVG en het wetsvoorstel Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) klaagt hierover in een brief aan minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) en staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering). Bijgevoegd is het VNG-rapport ‘Analyse naar de samenhang tussen generieke informatiewetten’.

De wetgever heeft onvoldoende samenhang aangebracht tussen de informatiewetten, waardoor er spanning bestaat tussen de wetten onderling, zo meent de VNG. Volgens de belangenorganisatie belemmert de versnippering de uitvoering van het gewone werk en het op orde krijgen van de informatiehuishouding. Het ‘goed openbaar bestuur’ staat hierdoor onder druk. De VNG vraagt op lange termijn te komen tot een brede kaderwet informatie. Het kabinet wordt verzocht een meerjarenplan te maken met concrete stappen in deze richting.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant