Artikel 24 augustus 2021

Hoe ook de bouw werkt aan duurzame toekomst

Duurzaamheid is een prioriteit voor overheden en organisaties over de hele wereld. Naarmate de zorgen over het klimaat toenemen, groeit ook de noodzaak voor mondiale inzet om deze crisis op te lossen. Tal van initiatieven op overheidsniveau zijn hier het bewijs van, terwijl de nieuwste klimaatplannen van de Europese Commissie de zorgen onderstrepen.

De verantwoordelijkheid voor duurzaamheid beperkt zich niet tot actie door de overheid. De bouw – een sector die meer bekend staat om afval dan om natuurbehoud – moet ook zijn verantwoordelijkheid pakken. De aanpak is tweeledig: er moet geanticipeerd worden op toekomstige klimaatproblemen en er moet worden gewerkt aan een betere bouwsector en projecten die een bijdrage leveren aan het oplossen van de crisis.

Het duurzaamheidsonderzoek van Autodesk ‘Digitale duurzaamheid: de route naar netto nul afval voor de bouwbranche’ dat eerder dit jaar werd gepubliceerd, laat zien dat veel bouwgerelateerde organisaties inmiddels al de vruchten plukken van hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid. Driekwart van de respondenten gaf aan dat focus op duurzaamheid leidt tot beter gebruik van bronnen, bijvoorbeeld door middelen te ontwerpen waarvoor minder materialen nodig zijn of fouten te minimaliseren – wat resulteert in minder afval.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant