Artikel 26 juni 2023

Het Rijk versterkt expertise met eigen ict-gilde

Flexpool van vaklui moet eigen digitale deskundigheid verhogen

Het Rijk probeert op allerlei manieren de digitale deskundigheid binnen de eigen organisatie te verhogen. Een van die instrumenten is het Rijks ICT Gilde, een flexpool van vakmensen die breed inzetbaar zijn binnen de rijksoverheid. Dit gilde is specifiek gericht op softwareontwikkeling, ict-beveiliging, en data en artificiële intelligentie (in combinatie met privacy en ethiek).

Gilden: lange tijd vormden ze de ruggengraat van een stad: van bakkers tot schilders, van slagers tot smeden en van brouwers tot vissers; beroepsgroepen die eisen stelden aan hun ambacht en waarbij leden hun kennis en ervaring deelden. Opgekomen in de middeleeuwen en tot in de achttiende eeuw voortbestaan. 

Het Rijk grijpt er symbolisch op terug met een eigen ict-gilde dat in 2018 van start is gegaan. De oprichting ervan maakte deel uit van het ‘Plan van Aanpak ICT-personeel Rijk’ (later omgedoopt tot Versterking HR ICT Rijksdienst), bedacht onder het bewind van Kajsa Ollongren, de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in het vorige kabinet-Rutte. Doel van dit plan: ervoor zorgen dat de digitale deskundigheid binnen de overheid wordt verhoogd.

Vijf jaar verder bestaat het Rijks ICT Gilde uit zo’n zeventig tech-consultants. Rijksorganisaties binnen Nederland, die een data-, software- en/of security-vraagstuk hebben liggen, kunnen bij het ‘ict-broederschap’ terecht. Afhankelijk van het soort opdracht zet het Rijks ICT Gilde één of meerdere specialisten op een project, voor een korte of langere termijn.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant