Artikel 15 mei 2023

Groene netwerkinfrastructuur meer dan stroombesparing

Klimaatverandering is een onderwerp waar niemand meer omheen kan, zo ook it-teams niet. De grootschalige digitale transformatie van de afgelopen jaren heeft geleid tot intensiever gebruik van het netwerk en een grotere nadruk op verduurzaming. Volgens voorspellingen van de Europese Commissie zal het energieverbruik in de it-sector in 2030 met bijna een derde zijn toegenomen. Verduurzaming van het netwerk wordt voor veel it-besluitvormers dus belangrijker.

Een onderzoek naar het vertrouwen in duurzame netwerktransformatie binnen het bedrijfsleven onder 650 it-beslissers en 1.200 kantoormedewerkers in EMEA, waarvan 250 Nederlandse respondenten, toonde aan dat kennis van zaken bij het management ontbreekt. Slechts dertig procent van de Nederlandse kantoormedewerkers vindt dat er binnen hun organisatie sprake is van een diepgaand begrip van de impact van duurzame it en hoe dit is te realiseren. Er is dus sprake van een kenniskloof als het gaat om het begrijpen van de werkelijke eisen, problemen en kansen op het gebied van duurzame it-netwerken.

Om deze kenniskloof te dichten, zullen IT-leiders zich moeten verdiepen in de verschillende aspecten die bijdragen aan een duurzaam netwerk. Een duurzaam netwerk gaat namelijk verder dan enkel een focus op stroombesparing of het gebruik van “groene verpakkingen”. Welke stappen kunnen ICT-managers nemen om hun netwerk duurzamer in te richten en hun impact op het milieu te verkleinen?

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant