Artikel 5 oktober 2022

Geld voor digitale veiligheid is er, nu de visie nog

Vijf miljoen euro voor Defensie, 5,5 miljoen voor Justitie en Veiligheid, 3,1 miljoen voor Financiën, 2,1 miljoen voor Infrastructuur en Waterstaat, nog eens 51,5 miljoen tot 2026 voor datzelfde ministerie, en een jaarlijkse budgetverhoging tot ruim 41 miljoen voor het NCSC in 2026. De miljoenen voor informatiehuishouding en digitale veiligheid vlogen ons op Prinsjesdag om de oren. De vraag is of er voldoende blijk van een daadwerkelijke strategie en visie doorklinkt.

De regering neemt it, de informatiehuishouding en digitale veiligheid van Nederland serieus. Meer, het onderwerp wordt in één adem genoemd met de grote thema’s in economie en nationale veiligheid.

Nog een positief teken is dat actief de samenwerking wordt gezocht tussen ministeries en departementen, en dat er wordt ingezet op meer samenwerking met de private sector. Maar een visie hoe dit tijdig is in te richten en een duidelijke achterliggende strategie ontbreken. Justitie richt zich op repressie van criminaliteit, EZK kijkt vooral naar kansen voor de economie en Binnenlandse Zaken richt zich op de digitale weerbaarheid van de burger.

Dit is tekenend voor de gebrekkige communicatie rond strategie die we momenteel observeren bij de overheid. Hoewel er meer geld naar de juiste instanties gaat, ontbreekt een duidelijke visie én merken we dat er onvoldoende besef is van de omvang van de problematiek.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant