Artikel 22 februari 2023

Gegevensdeling meer geborgd voor privacy en veiligheid

Samenwerkingsverbanden van de overheid krijgen nog meer helderheid wanneer informatie onderling mag worden gedeeld. Minister Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) gaat de grondslagen om gegevens te kunnen delen verduidelijken. Tevens bouwt ze meer waarborgen in voor bescherming van persoonsgegevens.

De minister kwam gisteren met een aanvulling op het wetsvoorstel Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) dat bij de Eerste Kamer ligt. Ze wil hiermee een einde maken aan de gevoelde tegenstelling tussen veiligheid en privacy. ‘Onduidelijkheid over het delen van informatie zorgt nu vaak voor een patstelling,’ aldus Yeşilgöz. 

Deelnemers aan vier bestaande samenwerkingsverbanden weten nu niet goed waar ze aan toe zijn. Het betreft samenwerkingen die complexe problemen rond bijvoorbeeld verwarde personen op het snijvlak van zorg en veiligheid, de georganiseerde criminaliteit, witwassen en crimineel vermogen aanpakken.

De algemene maatregel van bestuur, het zogeheten Besluit gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, zorgt voor meer waarborgen rond de informatiedeling. Het beoogt zo exact mogelijk te omlijnen wat de samenwerkingsverbanden mogen doen. Het ontwerpbesluit regelt waarborgen, zoals de criteria waaraan een signaal, verzoek of casus moet voldoen om aanleiding te mogen zijn voor gegevensverwerking. Onafhankelijke privacy-audits worden verplicht. Ook komen er kwaliteitstoetsen op gegevens. 

Onder meer het parlement, het College voor de Rechten van de Mens, de Autoriteit Persoonsgegevens en de Raad van State hebben op stevige waarborgen aangedrongen.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant