Artikel 18 oktober 2022

Digitalisering en verduurzaming moeten één zijn

De Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering (NCDD) roept de overheid op tot een integrale aanpak van duurzame digitalisering. Zo’n landelijke aanpak moet van Nederland een internationaal koploper op dit gebied maken. Met een integrale benadering is een versnipperd overheidsbeleid op het raakvlak van digitalisering en verduurzaming te voorkomen, aldus de coalitie.

De coalitie biedt minister Micky Adriaansens (EZK) vandaag een manifest aan dat het beleid in de goede richting moet stuwen. Ruim zeventig partijen in de digitale sector hebben het initiatief genomen om digitalisering en verduurzaming hand in hand te laten gaan. Doel is de transitie naar een duurzame digitale infrastructuur te versnellen en de ecologische footprint van ons digitale systeem te minimaliseren.

NCDD identificeert zes knelpunten en beveelt oplossingen aan. Zo is er sprake van incoherent overheidsbeleid, een gebrek aan cijfers om integraal op te sturen, gebrekkige wetgeving, en een versnipperde kennisontwikkeling en innovatie. Ook ontbreekt het aan een eerlijk Europees speelveld.

Het voorstel is om een coördinerend ministerie op te richten. Verder is het zaak meer op data te sturen. Dan worden inzichten verkregen om de juiste afwegingen te maken op het raakvlak van digitalisering en duurzaamheid. Daarnaast is aanpassing nodig van wet- en regelgeving. Een kennisoffensief moet zorgen voor tools, kennis en mensen. De toegang tot innovatie dient laagdrempeliger te worden, met een focus op integratie van het energiesysteem en digitale systeem. Speciale aandacht is vereist voor software, hardware en dataverwerking. Ook zal Nederland nog zichtbaarder moeten worden in het Europese gesprek over duurzame digitalisering.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant