Artikel 2 november 2021

Digital twin moet Zeeland veiliger maken

3d-beeld laat sneller impact van ramp zien

De veiligheidsregio Zeeland ontwikkelt een zogenaamde digital twin van de provincie. Deze digitale kopie van de provincie moet inzicht geven in de verschillende risico’s binnen het gebied.

Door een slimme koppeling van data en analyse ontstaat een ‘real time’ veiligheidsbeeld van de steden en dorpen aldaar. Dit alles in 3d want daarin is de impact van een incident beter te beoordelen. Denk hierbij aan een brand in een kinderopvangcentrum op een locatie binnen hoogbouw. Je moet de directe omgeving dan snel kunnen analyseren.

Dankzij de digital twin zijn gevaren eerder in beeld te brengen. De crisisbeheersing wordt er efficiënter door. De tool ondersteunt de veiligheidsregio bij het adviseren van gemeenten over veiligheidsvraagstukken. Ook bewijst hij zijn nut bij het maken van plannen ter beheersing van crisissituaties, trainingen en oefeningen. Tenslotte helpt de tool bij het optreden tijdens incidenten. Dat bevordert de veiligheid in het gebied dat in 1953 werd getroffen door de Watersnoodramp.

De veiligheidsregio Zeeland heeft zich opgeworpen als testgebied. Hierbij wordt samengewerkt met de vijf zuidelijke veiligheidsregio’s. De software komt van Argaleo, een bedrijf uit Den Bosch dat Digitwin heeft ontwikkeld. Eerder werden voor dit softwareplatform opdrachten verworven van een aantal grotere steden en provincies. Zo is een digitale 3d kopie van Vlaardingen gemaakt. 

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant