Artikel 13 februari 2023

Deventer experimenteert met 3d-mesh van Esri

Gemeente Deventer werkt samen met Esri Nederland aan een 3d-mesh van de stad en directe omgeving. Dit is een fotorealistische weergave van de bebouwde omgeving op schaal in 3d, aangevuld met allerlei data die gebruikers veel inzicht geven.

Deventer werkt al met een digital twin, een digitale kopie van de stad waarin meer informatie kan worden verzameld. Maar dit vraagt nog altijd de aanvullende inzet van sensoren en vaak handmatig werk door bijvoorbeeld landmeters. Een 3d-mesh (letterlijk gaas) kan dit veranderen. Dit is een technologie die haarscherpe luchtfoto’s (zowel nadir – een voetpunt – als oblique, luchtfoto’s genomen in een hoek van 45 graden) combineert met Lidar-gegevens (het door middel van laserpulsen bepalen van de afstand tot een object of oppervlak).  

Volgens de gemeente biedt de uitbreiding van de digital twin met een 3d-mesh meer voordelen en gebruikstoepassingen. Zo kan de fotorealistische weergave helpen om de gevolgen van woningbouw nauwkeuriger in kaart te brengen of bij civieltechnische ingrepen het nieuwe ontwerp te presenteren in de mesh voor participatiedoeleinden. Door de data en beelden beschikbaar te stellen kunnen ook architecten en planologen ermee werken.

Het 3d-mesh-project bevindt zich nog wel in een experimentele fase, benadrukt de gemeente. Zij raakte tijdens een presentatie van geo-softwareleverancier Esri over 3d-meshes geïnspireerd. Het samenwerkingsverband De Kien, de stadscampus van Deventer waar talent en tech samenkomen (en waar ook Universiteit Twente en der hogescholen Aventus en Saxion deel van uitmaken) werd ingeschakeld om samen te ontdekken wat een 3d-mesh voor de stad kan betekenen. Voor de luchtfotografie gebruikt Deventer de beelden van luchtfotografie- en landmeterbedrijf Kavel 10.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant