Artikel 30 mei 2023

Dataverordening van de EU moet anders

Het kabinet gaat zich op aandringen van de Tweede Kamer hard maken voor onder meer twee verbeteringen in de Dataverordening van de EU. Tijdens de Telecomraad van de EU-ministers aanstaande vrijdag 2 juni 2023 pleit Nederland voor een verdere beperking van de mogelijkheden voor overheden om data waaronder persoonsgegevens op te vragen. Daarvoor is een nauwere definitie nodig van het begrip ‘uitzonderlijke noodzaak’.

De compromistekst van het Europees Parlement (EP) is op dit punt meer in lijn met de kabinetsinzet dan het compromis waar de Telecomraad op aanstuurt. De EP-tekst zondert persoonsgegevens uit van de bevoegdheid voor overheden om gegevens op te vragen bij ‘uitzonderlijke noodzaak’ en heeft het een nauwere definitie van ‘uitzonderlijke noodzaak’.

De diensten die de Dataverordening reguleert zijn dataverwerkingsdiensten, ook wel clouddiensten. Hieronder vallen vooral diensten voor zakelijke gebruikers, zoals boekhoudsoftware of software voor het beheer van klantrelaties. Onder de Raadstekst van de Dataverordening mogen aanbieders van clouddiensten gebruikers niet meer belemmeren om hun contract op te zeggen, hun data of applicaties te porteren of (data uit) diensten van verschillende aanbieders te combineren.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant