Artikel 27 oktober 2021

Datacenters pleiten voor landelijke sturing overheid

De datacenterbranche roept een nieuw kabinet op tot een landelijke sturing. Belangenbehartiger Dutch Data Center Association (DDA) dringt aan op een Nationale Datacenter Strategie. Landelijke coördinatie moet gaan zorgen voor een meer toekomstbestendige groei van de branche.

DDA-directeur Stijn Grove pleit voor een integrale aanpak waarin digitalisering, energietransitie, stroomzekerheid en ruimtelijke ordening samenkomen. Samen met de overheid en andere sectoren denkt hij zo de uitdagingen van de komende decennia beter het hoofd te kunnen bieden. Zonder nationale regie loopt de digitale economie vast, waarschuwt hij. Als relatief jonge sector stuit de digitale branche al jaren op lastige beleidsvraagstukken op het gebied van energie, ruimtelijke ordening en het klimaat.

Gemeenten en provincies voelen zich genoodzaakt om het lokale bedrijfsleven steeds meer beperkingen op te leggen. De branche pleit daarom juist voor een landelijke regie, waarbij meer aandacht komt voor digitalisering als onderdeel van de maatschappij. Door digitalisering groeit namelijk de vraag naar datacenterdiensten. Grove: ‘Op dit moment wordt de ruimtelijke inpassing van onze digitale economie nog te vaak beschouwd als een op zichzelf staand en lokaal vraagstuk. Volgens hem is het gevaarlijk om de uitbreiding van de digitale infrastructuur over te laten aan omringende landen. ‘Dit kan ervoor zorgen dat we niet alleen onze digitale koploperspositie in Europe verliezen maar ook onze soevereiniteit in een wereld vol digitale grootmachten.

De DDA heeft zich inmiddels verzekerd van de diensten van voormalig D66-kamerlid Kees Verhoeven. Volgens hem zijn digitalisering en energietransitie niet alleen noodzakelijk, maar bieden ook grote kansen. Verhoeven: ‘Voor deze onderwerpen wordt nu met name restrictief beleid gecreëerd. Terwijl we juist zouden moeten kijken naar beleid dat de mogelijkheden van beide optimaal benut met behulp van extra inspanningen van alle sectoren. Het nieuwe kabinet kan hier op inzetten door een sterke regierol te nemen middels een integrale, nationale strategie.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant