Artikel 8 juni 2022

Cybersecuritystrategie voor vitale sector in de maak

Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) verwacht komend najaar de cybersecuritystrategie voor de vitale sectoren waar zijn departement voor verantwoordelijk is, klaar te hebben. Toenemende digitalisering maakt nutsbedrijven waaronder die uit de watersector, kwetsbaar voor cyberincidenten. Daarnaast is door de oorlog in Oekraïne de digitale dreiging toegenomen.

De bewindsman schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. Versterking van de cyberweerbaarheid is hard nodig. Dit geldt met name voor de watersector die steeds meer digitaliseert. 

Ruim een jaar geleden bleek watervoorziening allerminst veilig te zijn. In de cybersecurity en besturing bij de Stichting Waternet werden tekortkomingen geconstateerd. Voor de leveringszekerheid en kwaliteit van het drinkwater gold een verhoogd risico. Deze stichting werd daarom onder verscherpt toezicht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geplaatst. Volgens Harbers is inmiddels el progressie geboekt, maar nog lang niet genoeg. De ILT blijft daarom verscherpt toezicht houden. 

Rijkswaterstaat is hard bezig de cybersecurity te versterken. Een van de maatregelen is de uitbreiding van een security operations centre (soc). Daarin vindt monitoring van objecten plaats van het hoofdwatersysteem, hoofdwegennet en het hoofdvaarwegennet. Boven op de al bestaande aangesloten objecten zijn de eerste dertig van de ongeveer zestig extra objecten inmiddels op het soc aangesloten.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant