Artikel 5 oktober 2022

CU vindt ‘dorst’ van Microsoft nog altijd bedenkelijk

De ChristenUnie weerlegt de ontkenning van Microsoft dat het softwarebedrijf in de vergunningaanvraag voor het grote datacenter in de Wieringermeer een veel te laag drinkwaterverbruik heeft beloofd. Microsoft raamde een drinkwaterverbruik van twaalf tot twintig miljoen liter drinkwater voor koeling, terwijl het Noord-Hollandse hyperscale-datacenter vorig jaar 84 miljoen liter drinkwater verbruikte: het vijfvoudige dus.

‘De genoemde getallen stonden inderdaad niet in de vergunningaanvraag’, stelt het Kamerlid Grinwis (ChristenUnie), ‘maar in een losse raming die vervolgens ook door de gemeente Hollands Kroon is gebruikt. Juridisch klopt de opmerking van Microsoft daarmee. De praktijk maakt het geen cent minder bedenkelijk.’

De gemeente Hollands Kroon kon met deze verkeerde ramingen omwonenden sussen die hun verontrusting hadden geuit over het waterverbruik. Bij temperaturen boven de 25 graden Celsius is aanvullend (drink)water nodig voor de koeling van de servers in het datacenter.

Grinwis heeft de motie, die hij onlangs samen met Rajkowski (VVD) en Bontenbal (CDA) had ingediend, na de kritiek van Microsoft slechts minimaal hoeven aan te passen. Niet in de vergunningsaanvraag maar in een raming zijn veel te lage cijfers verstrekt, zo constateert de motie.

Grinwis wil dat de regering voortaan bij nieuwe vergunningen voor grote datacenters aanstuurt op een verbod op drinkwatergebruik of ten minste een maximum. Ook vraagt hij er bij provincies en gemeenten op aan te dringen te komen tot een betere naleving van duurzame beloften van hyperscalers. Wanneer dit soort afspraken worden geschonden, zou het makkelijker moeten worden gemaakt vergunningen van datacenters in te trekken.

Overigens tekent Microsoft erbij aan dat in 2021 niet 84 miljoen liter maar 75 miljoen liter drinkwater is aangewend voor koeling. De rest is verbruikt voor medewerkers en faciliteiten. Microsoft noemt de bedrijfskeuken, het doorspoelen van de toiletten en het wassen van de handen als voorbeelden. 

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant