Artikel 8 oktober 2021

Common Ground is zaak van lange adem

Herinrichting gemeentelijke informatievoorziening breed omarmd

De gemeenten zijn overtuigd geraakt dat een toekomstbestendige informatievoorziening een andere omgang vraagt met gegevens. De herinrichting hiervan begint gaandeweg gestalte te krijgen. De Common Ground-beweging, een initiatief vanuit gemeenten, wordt inmiddels breed omarmd. Maar het zal zeker nog wel tien jaar duren eer een einde komt aan het ambitieuze project.

De basisgedachte achter Common Ground is het scheiden van applicaties, gegevens en processen. Volgens deze visie kunnen data meervoudig bij de bron worden gebruikt. Deze grootscheepse transformatie moet in een gezamenlijke aanpak tussen gemeenten en leveranciers tot stand komen. 

Vier jaar geleden startte deze beweging tot hervorming van de informatievoorziening binnen en tussen gemeenten. Inmiddels zijn de eerste resultaten geboekt. Reden voor een gesprek met Raymond Alexander en Nathan Ducastel, respectievelijk, manager en directeur bij VNG Realisatie.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant