Artikel 7 maart 2023

ChatGPT dreigt AI Act te vertragen

De Europese Artificial Intelligence Act (AI Act) loopt mogelijk vertraging op. Het wetsvoorstel van de Europese Commissie waarmee de lidstaten op 6 december jl. hebben ingestemd, houdt geen rekening met generatieve ai zoals ChatGPT. En uitgerekend deze ai die in een handomdraai uiteenlopende content voortbrengt, zorgt voor de meeste ophef.

Het wachten is op een akkoord binnen het Europees Parlement. Aanvankelijk leek een politiek compromis eind deze maand haalbaar. Maar ChatGPT dreigt roet in het eten te gooien. De AI Act moet bepaalde ai-toepassingen zoals social scoring en bepaald vormen van gezichtsherkenning verbieden. Bovendien komen er strikte eisen voor ai-toepassingen met een hoog risico.

En generatieve ai is niet zonder risico’s, zoals het produceren van fake news, gemanipuleerde beelden en andere vormen van desinformatie. Grote taalmodellen zijn voor een grote variëteit aan doelen in te zetten. Dan is een goede afbakening van hoog-risicoclassificaties en hoog-risicogebieden bepaald geen overbodige luxe. 

De kans bestaat dus dat de Europese regelgevers terug naar de tekentafels moeten. De hamvraag is hoe de EU over generatieve ai de controle kan krijgen, stelt het Europese media-netwerk Euractiv. Binnen het Europees Parlement werken twee rapporteurs, de Italiaan Brando Benifei en de Roemeen Dragos Tudorache, aan voorstellen die tot een akkoord over de AI Act moeten leiden. Dit leidende duo stelt voor om ai-systemen die zonder menselijke tussenkomst complexe teksten voortbrengen. als ‘hoog-risico’ aan te merken. Daar is kritiek op, omdat daarmee veel volkomen ‘onschuldige’ activiteiten op de risicolijst komen te staan. Anderzijds zouden andere vormen van generatieve ai die geen teksten voortbrengen maar wel risicovol zijn, buiten de regelgeving vallen. 

Mochten Benifei en Tudorache niet snel met voorstellen komen die voor het Parlement acceptabel zijn dan zou de totstandkoming van de AI Act weleens een stevige vertraging kunnen oplopen.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant