Artikel 23 juni 2022

Caribisch Nederland krijgt bsn en DigiD

De meeste inwoners van Caribisch Nederland hebben geen burgerservicenummer (bsn) en DigiD. Zij hebben wel een eilandelijke id-kaart, maar die kan niet veilig en goed aansluiten op DigiD. Het kabinet wil daarom de burgers van de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba een Europees-Nederlandse bsn en DigiD toekennen. Daarvoor moet wel de wet- en regelgeving een aanpassing ondergaan.

Dit schrijft staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties en Digitalisering in een brief aan de Tweede Kamer. In 2020 zegde haar voorganger Raymond Knops de invoering al toe. Van Huffelen neemt nu de volgende stappen. Zij laat in kaart brengen welke benodigde aanpassingen van wet- en regelgeving nodig zijn, zoals de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer, die het gebruik van het nummer regelt.  

Volgens de bewindsvrouw maakt de invoering van het Europees bsn gegevensuitwisseling met Nederland makkelijker en de kwaliteit ervan beter. Verder komt met het bsn DigiD beschikbaar voor inwoners. Het plan ondersteunt het doel van de staatssecretaris om de identiteitsinfrastructuur in Caribisch Nederland te verbeteren, een voorwaarde voor een verdere uitrol van de publieke digitale dienstverlening.   

Het doel is om in 2023 te starten met het aanpassen van ict-systemen, het in kaart brengen van organisatorische en praktische gevolgen en het communiceren met betrokkenen. Een verder uitgewerkte planning van werkzaamheden wordt na de zomer verwacht en dan naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant