Artikel 17 augustus 2021

Burger krijgt online onvoldoende bescherming

Rhatenau-rapport: ‘Online ontspoord’ kritisch over de rol van de overheid

Burgers zijn op internet onvoldoende beschermd tegen wangedrag. Er is een actieve overheid nodig die niet alleen reageert wanneer online-gedrag over de schreef gaat, maar die ook proactief ingrijpt. Dat stelt het Rathenau Instituut in het rapport ‘Online ontspoord’.

Het rapport meldt 22 voorbeelden van onwenselijk online-gedrag. Van cyberpesten, phishing of cryptofraude, tot wraakporno, extreme challenges en shaming (online uitschelden). Het advies aan de overheid is om zelf actie te ondernemen en een maatschappelijke dialoog te starten. Zo moet schade in de persoonlijke levenssfeer van burgers voorkomen worden. Ook de grondrechten moeten beter beschermd worden, concluderen de samenstellers van het rapport.

Op verzoek van het het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), een kennisinstituut voor het ministerie van Justitie en Veiligheid, voerde het Rathenau Instituut de studie uit. Die bestond uit het in kaart brengen van de aard en omvang van online schadelijk gedrag en de mechanismen van internet die dat gedrag faciliteren.

De rapporteurs doen suggesties om in te grijpen in wat ze ‘de online-aandachtseconomie’ noemen.  ‘Op internet is verontwaardiging inmiddels een verdienmodel. Hoe meer emotie, hoe meer aandacht en hoe aantrekkelijker het is voor gebruikers en platformen om extreme content te verspreiden.‘ Het gevolg is volgens hen de verspreiding van desinformatie en vervaging van sociale normen. Daardoor ontstaat schade voor het individu en samenleving. Naast een actieve overheid is een maatschappelijk debat nodig over welk gedrag online wenselijk en toelaatbaar is, stelt het instituut.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant