Artikel 9 november 2021

Burger doet gemeentewerk in 2030 grotendeels zelf

Burgers kunnen in het jaar 2030 twee derde van alle gemeenteprocessen zelf online uitvoeren. Via selfservice-portalen en apps kunnen ze online zaken regelen met de lokale overheden. Dat is de uitkomst van onderzoek naar gemeenten en ict onder hoge ambtenaren.

De ondervraagden zien selfservice als een sterk instrument om de digitale dienstverlening te verbeteren. Die verbetering is noodzakelijk nu burgers steeds hogere eisen stellen aan de diensten van gemeenten. Dat komt naar voren in het Digitale Overheidsonderzoek: Gemeente 2030.

Het onderzoek is uitgevoerd door specialist in informatiebeheer BCT Software en het platform voor overheid en digitalisering, iBestuur. Aan het onderzoek werkten 117 hogere ambtenaren van Nederlandse gemeenten mee.

‘De digitale dienstverlening bij gemeenten is de laatste jaren sterk verbeterd. Maar wanneer we dat afzetten tegen de omvang van de digitalisering in de samenleving en de impact die dit heeft, dan kunnen gemeenten nog flinke vorderingen maken’, concluderen de onderzoekers.

Slechts 30 procent van de ondervraagde hogere ambtenaren geeft bijvoorbeeld aan dat zij een ervaring kunnen bieden aan burgers die vergelijkbaar is met die van de bekende e-commerce platforms. ‘Het in de toekomst kunnen bieden van zo’n ervaring heeft voor bijna de helft (48 procent) prioriteit, maar men is nog niet zo ver’, luidt de samenvatting.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant