Artikel 31 maart 2023

Beveiliging DigiD brengt burgers in problemen

Overheden kiezen bij de authenticatiemiddelen DigiD (burgers) en eHerkenning (bedrijven) steeds vaker voor zwaardere (en dus complexere) beveiliging. Dat brengt het risico met zich mee dat het voor burgers moeilijker wordt om toegang te krijgen tot overheidsdiensten. Er lopen wel een proefprojecten om een betere machtigingssystematiek in te voeren. Dit meldt de Algemene Rekenkamer na onderzoek.

De Algemene Rekenkamer onderzocht deze publieke authenticatiemiddelen met het oog op de Wet digitale overheid (Wdo) die 1 juli in werking treedt. De Wdo verandert het stelsel voor digitale toegang. De bedoeling is dat burgers straks ook met andere digitale-identiteitsmiddelen dan DigiD en eHerkenning kunnen inloggen bij overheidsdiensten. Maar de rekenkamer constateert in zijn rapport ‘Digitale identiteit vraagt veel van DigiD en eHerkenning‘ dat sommige burgers nu al moeite hebben met het gebruik van ingeburgerde DigId.

De rijkswaakhond stelt vast dat organisaties zoals UWV, de Belastingdienst en gemeenten bij DigiD en eHerkenning steeds vaker voor zwaardere (en dus complexere) beveiliging kiezen. Begrijpelijk, maar dat brengt het risico met zich mee dat het voor minder digitaal vaardiger burgers en burgers, die ingewikkelde problemen hebben, moeilijker wordt om gebruik te maken van overheidsdiensten. Zwaardere beveiliging betekent meestal ook een ingewikkeldere manier van inloggen. Bijvoorbeeld verificatie in meerdere stappen met een wachtwoord én een code via sms. Of via een speciale app op je mobiel. Niet alle burgers zijn in staat hiervan gebruik te maken.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant