Artikel 19 augustus 2022

Atos weet van geen wijken in GT Connect-zaak

Op 14 november aanstaande vindt een mondelinge behandeling plaats van de bodemprocedure die Atos is gestart tegen de VNG en 283 gemeenten naar aanleiding van het opzeggen van het GT Connect-contract. Volgens de it-dienstverlener is die overeenkomst onrechtmatig ontbonden en heeft het bedrijf recht op een schadevergoeding.

Inzet is het mislukte gemeentebrede project GT Connect. Daarbij zou Atos voor zo’n 150 gemeenten het spraakverkeer, inclusief dat van de klantcontactcentra, afhandelen. De it-dienstverlener kreeg de miljoenenopdracht in april 2019 gegund maar het communicatieplatform kwam nimmer van de grond. Ruim een jaar later trok de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) de stekker er uit. De koepelorganisatie legde Atos bovendien enkele contractuele boetes op.

De it-dienstverlener pikte de gang van zaken niet en spande een kort geding aan. Maar zowel de voorzieningenrechter als het gerechtshof (na een hoger beroep) in Den Haag oordeelde dat Atos in verzuim was en dat VNG en de betrokken gemeenten (alleen Rotterdam en Tilburg deden niet mee) de overeenkomst met Atos om die reden rechtmatig hebben ontbonden.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant