Artikel 21 oktober 2021

Astrid Oosenbrug manager publieke zaken bij Eset

Eset heeft het voormalig Tweede Kamerlid Astrid Oosenbrug in Nederland aangesteld als 'public affairs officer'. Het cybersecuritybedrijf wil met de aanstelling het merk Eset en de missie om Nederland digitaal veiliger te maken meer bekendheid geven binnen de publieke sector.

Eset wil beter samenwerken met de overheid en aanverwante publieke organisaties. Het bedrijf bemoeit zich actief met discussies over en initiatieven voor het digitaal veiliger krijgen van de Nederlandse samenleving en wil hierin optrekken met de publieke sector. 

Public affairs officer Astrid Oosenbrug vormt de verbindende factor vormen tussen Eset en de overheid. Zo zal zij actief deelnemen aan kennisgroepen en werksessies, proactief kennis delen met belanghebbenden en Eset vertegenwoordigen op publieke bijeenkomsten. Daarnaast fungeert zij binnen Eset als het aanspreekpunt voor de publieke sector.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant