Artikel 28 juli 2023

Arbeidsinspectie tikt politie op de vingers om C2000

De Arbeidsinspectie wil na klachten over het communicatienetwerk C2000 de Nationale Politie een eis tot naleving van de Arbowet opleggen. De politie krijgt van de inspectie twee weken de tijd om te reageren op de bevindingen. De toezichthouder stelde een onderzoek in nadat vier politiebonden afgelopen maart alarm hadden geslagen over de belabberde werking van het systeem.

Het betreft de politiebonden ACP, ANPV, Equipe en NPB. Zij dienden een klacht in bij de Arbeidsinspectie over de grote risico’s die de politie haar medewerkers laat lopen, doordat ze anno 2023 nog altijd met het haperende communicatienetwerk C2000 moeten werken. De Arbeidsinspectie verklaarde de klacht van de bonden gegrond en startte een onderzoek.

‘C2000 is oorspronkelijk aangeschaft als communicatiesysteem, maar wordt als belangrijke randvoorwaarde voor een veilige werkomgeving voor medewerkers gezien, door zowel de korpsleiding als de medewerkers’, staat in een brief van de Arbeidsinspectie. Uit het onderzoek van de inspectie blijkt dat de geschetste knelpunten rond C2000 in principe alleen kunnen worden opgelost door het bijplaatsen van extra antennemasten in bepaalde gebieden in Nederland waar geen bereik is.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant