Artikel 30 november 2021

A&O toont succesfactoren dataprojecten bij gemeenten

Vaardigheden projectleider en motivatie team cruciaal

Het welslagen van gemeentelijke projecten voor datagedreven werken hangt af van de kwaliteit van de projectleiders. Ook blijkt het zinvol om met multidisciplinaire innovatieteams te werken. Belangrijk ook is dat de deelnemers sterke drijfveren hebben om te vernieuwen.

Dit komt naar voren uit het onderzoek ‘Datagedreven innovatie in gemeenten’. In opdracht van het A&O Fonds Gemeenten werden lessen getrokken uit achttien succesvolle dataprojecten. Een vaardige projectleider en een gedreven innovatieteam maken het verschil. Geprobeerd is een goed beeld te krijgen van de praktijk. Belangrijk is dat projecten ruimte, vertrouwen en budget krijgen van het management.

Veel gemeenten zijn de afgelopen jaren begonnen met datagedreven werken. Vaak ging het om experimenten. Bij het onderzoek is bewust gekozen voor projecten waarbij sprake was van implementatie. Bij zes cases werden innovaties ook door andere gemeenten gebruikt. 

Tot de cases behoorden projecten als Havenmeester van de Toekomst (Utrecht), Fundering Woningen (Zaanstad), Handhaving openbare ruimte (Amsterdam), Datagedreven Aanpak Hondenoverlast (Dordrecht) en Monitor Sociaal Domein (Drechtsteden). Per casus is aangegeven tot welke vernieuwingen en waardecreatie het project heeft geleid. Slim Vegen (Utrecht), Rotterdam Groeit en Datagedreven Simulatie Bezoekersstromen (Utrecht) scoorden het beste. Het laatste project is inmiddels breed opgevolgd, tot in het buitenland toe. Veiligheids- en hulpdiensten kunnen thans effectiever worden ingezet. Onveilige situaties zijn beter te voorkomen.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant