Artikel 8 november 2021

‘Amsterdamse ai is economisch zeer rendabel’

Investeringen in ai-projecten in en rond Amsterdam betalen zich uit. Van elke euro die overheden in ai-projecten stoppen, vloeit tot ruim vijf euro terug in de economie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van enkele ai-samenwerkingsverbanden in de hoofdstad.

Het wetenschappelijk instituut SEO Economisch Onderzoek maakte een raamwerk voor de maatschappelijke impact van ai-investeringen. Daaruit blijkt dat elke euro die de overheid in r&d voor ai investeert op termijn tussen de 1,50 en 5,30 euro kan opleveren. Hoe een specifiek project scoort, hangt af van de vraag of een kenniscluster binnen een afgebakend geografisch gebied actief is. Ook of het onderzoek fundamenteel of toegepast is, speelt mee. Een derde maatstaf is de vraag of de ai-toepassing waarin geïnvesteerd is daadwerkelijk in in te zetten (adoptievermogen van het toepassingsdomein).

Amsterdam beschikt met de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit de Hogeschool en het CWI (Centrum voor Wiskunde en Informatica) over vier kennisinstellingen die een lange historie hebben in onderwijs en onderzoek in ai. Met meer dan tweehonderd onderzoekers scoren zij hoog op de internationale ranglijsten voor kwaliteit en impact van hun fundamenteel ai-onderzoek. Aan die kennisinstellingen zijn verschillende onderzoeksgroepen verbonden die zich richten op de ethische, sociale en juridische aspecten van ai.  

De gemeente Amsterdam zet ai bijvoorbeeld in bij armoedebestrijding, maar ook bij het beheer van openbare ruimten. Met name bij die eerste toepassing is privacy een heikel punt en is er veel aandacht voor regelgeving en alternatieven voor Chinese en Amerikaanse ai-toepassingen.

Amsterdam is bovendien de thuisbasis van sectoren waarin vaak ai wordt ingezet: fintech, zakelijke dienstverlening, ict, entertainment, en de creatieve industrie (gaming en design)

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant