Artikel 13 maart 2023

Amper oog voor cybersecurity bij waterschapsverkiezing

De meerderheid van alle verkiesbare politieke partijen voor de waterschapsverkiezingen (60 procent) schenken in hun verkiezingsprogramma geen aandacht aan cybersecurity. Positieve uitzonderingen zijn Waternatuurlijk, BBB, VVD, AWP, JA21, De Groenen/Piratenpartij en de Vrijelijst. Opvallend is dat het CDA slechts bij drie van de twintig waterschappen cyberveiligheid heeft opgenomen in het verkiezingsprogramma. Dit blijkt uit onderzoek van Legian, een advies- en consultancybureau voor informatiebeveiliging, cloud- en ict-infrastructuur.

De aanleiding van het onderzoek van Legian is dat de vitale infrastructuur, waaronder de drinkwatervoorziening, een doelwit is dat in de belangstelling van cyberaanvallers staat. Deze dreigingen kunnen een impact hebben op de samenleving en de economie. Het onderzoek is gedaan in aanloop naar de provinciale en waterschapsverkiezingen van deze week.

Bij waterschappen kan het effect van cyberaanvallen groot zijn, zoals het niet kunnen vertrouwen van waterkwaliteit, het ontstaan van overstromingen, niet functioneren van riolering en gemalen, en woningschade door slecht dijkbeheer en grondwaterpeil. Recent voorbeeld is Waternet, onderdeel van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Daar speelden in de afgelopen jaren digitaliserings- en cyberveiligheidsproblemen. Het waterbedrijf werd naar aanleiding van een verzwegen pentest en een slecht beveiligde digitale omgeving, enige tijd onder verscherpt toezicht van Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gezet.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant