Artikel 4 oktober 2022

Alle ministeries in de fout met Archiefwet

De sms’jes van de minister-president zijn onvoldoende gearchiveerd. Premier Rutte archiveert zelf geen chatberichten, dat doen zijn ambtenaren. Die zijn afhankelijk van wat Rutte doorstuurt, en dat waren lang niet alle door hem verzonden chatberichten.

Dat blijkt uit een rapport van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed over de naleving van de Archiefwet. Niet alleen op Algemene Zaken, het ministerie van de minister-president, ging het mis, alle ministeries worstelen met de archivering. 

Bij de keuze welke sms’jes moesten worden bewaard, handelden de premier en zijn ambtenaren volgens de rijksbrede instructie, maar niet altijd volgens de Archiefwet. Deze instructie blijkt niet in lijn met de Archiefwet. Hierdoor gingen ook andere departementen in de fout. De inspectie dringt er bij Binnenlandse Zaken op aan deze instructie aan te passen. Ook dienen er betere afspraken te komen over het archiveren van Rutte’s sms’jes.

Niet alleen Algemene Zaken maar ook andere ministeries moeten de chatberichten beter archiveren. De hele Rijksoverheid weet nog niet hoe dat in de praktijk moet gebeuren. Momenteel ontbreekt daarvoor een goede oplossing.

Bovendien denken veel ambtenaren ten onrechte dat ze tot op zekere hoogte zelf wel kunnen beslissen wat in het archief thuishoort. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) moet daarom verduidelijken wat precies onder de Archiefwet valt, aldus de inspectie.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant