Artikel 29 november 2021

18 miljoen extra voor infopunten e-overheid

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gaat de komende jaren ruim 18 miljoen euro extra vrijmaken voor informatiepunten voor de digitale overheid in bibliotheken. Dat geld is bedoeld om meer burgers te helpen met vragen of problemen rondom de digitale overheid, of om hun digitale vaardigheden te verbeteren.

Het bedrag voor die zogenoemde Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s) is opgenomen in de najaarsnota. Daarin worden periodiek bedragen vastgesteld voor verschillende doelen. Aanvankelijk stond 7,5 miljoen euro in de nota. Het gaat dus om een forse verhoging van het budget.

Het Rijk trekt natuurlijk niet zomaar de portemonnee. Kennelijk gaat de snelheid van digitalisering binnen overheidsinstanties voor veel mensen te vlug en had de overheid daar in eerdere ramingen geen rekening mee gehouden. Sommige bibliotheken konden de vragen van burgers over digitale dienstverlening van overheidsinstanties namelijk niet aan. 

Nederland telt naar schatting vier miljoen mensen die moeite hebben met computergebruik en digitale administratiezaken. Met deze extra middelen kunnen bibliotheken zorgen voor bijvoorbeeld meer getraind personeel en verruiming van de openingstijden van de balies.  

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant