Congres Overheid 360°

Online editie in 2021

Overheid 360° werd op 12, 13 en 14 oktober 2021 online georganiseerd. Er was een afwisselend en sterk inhoudelijk programma met keynotes door interessante sprekers, diverse breakout sessies met daarin rondetafelgesprekken met experts en webinars door aanbieders van ICT-oplossingen. Daarnaast boden we online netwerkmogelijkheden en was er volop interactie.

Thema’s congres

Overheden moeten antwoord geven op steeds complexere, vaak domein overstijgende, vraagstukken: het alarmerende woningtekort, de klimaattransitie, oplopende wachttijden in de jeugdzorg en oplopende kosten van het sociaal domein.

Met de toeslagenaffaire staat de vertrouwensrelatie tussen burgers en overheid onder druk. Bovendien is de overheid als drager van persoonsgegevens kwetsbaar voor privacy schending en beveiligingslekken. En niet te vergeten de financiële uitdaging, die door de coronacrisis nog groter is geworden.

Tijdens het online congres was er aandacht voor diverse specifieke maatschappelijke vraagstukken en voor thema’s rondom datagedreven werken en digitale transformatie.

Voor wie interessant?

Congres Overheid 360° is interessant voor medewerkers van gemeenten, overheden en publieke organisaties. Overheid 360° is bedoeld voor de gehele organisatie. Zowel bestuurders als beleidsmedewerkers, specialisten, hoofden en uitvoerend ambtenaren.

 

Bezoekers zijn werkzaam in functies als:

 • Afdelingshoofd/directeur
 • Beleidsadviseur / Bestuurder
 • Coördinator/projectleider
 • Functioneel manager
 • Gemeentesecretaris / griffier
 • Informatiemanager / ICT manager
 • ICT professional
 • Programmamanager

Waarom bezoeken?

 • een sterk inhoudelijk programma met keynotes, rondetafelgesprekken en break-out sessies over datagedreven werken en digitale transformatie
 • praktijkcases van gemeenten, overheden en marktpartijen zorgen ervoor dat je na afloop op de hoogte bent van relevante ontwikkelingen
 • mogelijkheid tot online netwerken, 1-op-1 kennis uitwisselen met vakgenoten en toonaangevende marktpartijen die slimme ICT oplossingen bieden.