Partnermogelijkheden Overheid 360° Congres

Informatiesamenleving 2020
For English click here

De wijze waarop mensen en organisaties met elkaar omgaan is door ontwikkelingen in informatietechnologie en informatiestromen ingrijpend veranderd. Informatie is snel en moeiteloos op te roepen, thuis, op het werk of elders, door nagenoeg iedereen. De uitdaging voor gemeenten is om een antwoord te formuleren op de vraag: hoe verhoud ik me tot de samenleving?

Het maken en handhaven van regels, het maken en onderhouden van openbare voorzieningen, het faciliteren van wonen, werken, onderwijs, welzijn en sport, en de daaruit volgende passende dienstverlening aan inwoners en ondernemers, én het ondersteunen van zwakken (gericht op welzijn en zelfstandigheid) zijn de kerntaken van elke gemeente.

Gemeenten willen deze taken op een hedendaagse manier uitvoeren. Dit vraagt om een koerswending waarbij gebruik moet worden gemaakt van alle mogelijkheden die informatie, nieuwe technologieën en de randvoorwaardelijke digitale infrastructuur bieden.

Informatievoorziening is een succes- en faalfactor voor professioneel bestuur, beleid maken en handhaven, en hoogstaande dienstverlening. Het belang wordt groter, de eisen hoger en de benodigde expertise zwaarder.


Overheid 360° is de plek waar de lokale overheid antwoorden vindt hoe optimaal gebruik te maken van de kracht van informatie!

De invulling van het congresprogramma gebeurt in nauwe samenwerking met onze partners: VNG/KING, de Gemeente Utrecht en Hiemstra en de Vries. Het door Hiemstra en de Vries en Jaarbeurs georganiseerde Smart Government congres van 2015 wordt daarmee geïntegreerd in het Overheid 360 Congres.

Voor advies op maat over de sponsormogelijkheden kunt u contact opnemen met Laurent Joosen
via 06 - 23 36 08 99 of laurent.joosen@jaarbeurs.nlMyExpo

Login met uw gegevens

E-mailadres
Wachtwoord
Wachtwoord vergeten?
Haal met MyExpo het maximale uit uw congresbeleving